Visar kategorin: "Kluriga frågor"

Jag lärde mig nyss att en revolution kan pågå hela tiden. Den måste inte vara som vi lärt oss att den franska var, kort och våldsam, utan långsam men ändå lika omvälvande.

Som feminismen. Somliga ser framför sig aggressiva, osminkade kvinnor i gummistövlar, men de flesta av oss – män och kvinnor – jobbar ju gladeligen på att den revolutionen ska fullbordas så att vi snart blir jämlika.

Och Friskis&Svettis är ju en del i den revolutionen. Vi har väl ingen könsmaktsordning? Hos oss kan alla sorter bli funkisar, styrelseledamöter, receptionister och verksamhetsledare.

Fem procent av Sveriges befolkning är med i Friskis&Svettis. På vissa orter närmar sig den siffran 20 procent. Vilken kraft vi är! Eller rättare sagt skulle kunna vara.

Jag har varit inne på det här ämnet förut. Och menat att vi kan ta på oss att göra väldigt mycket mer gott i samhället genom att fortsätta det vi gör, d v s förse folk med roliga sätt att träna. Men det finns många människor vi hittills inte riktigt lockat till oss eller gjort erbjudandet tydligt för.

Tidigare har jag även skrivit att vi INTE ska göra samhälleliga insatser för att vi likt en institution eller myndighet tillsammans med kommuner och landsting ska starta stora tungrodda folkhälsoprojekt. Nej, vi ska bara jobba på med glädjen som drivkraft precis som vanligt. Och precis som vanligt vända oss till individer, inte grupper. I mötena skapar vi Friskis&Svettis Moments i en lång revolutionerade rad.

Det finns massor av individer därute, med vars medverkan kulturrevolutionen skulle kunna rulla vidare.

Vad kunde vi inte göra för integrationen mellan gammelsvenskar och nyare?

Vad kunde vi inte göra för att sprida en lustfylld, humanistisk och mindre sträng syn på hälsa och träning?

Vad kunde vi inte göra för att stärka människors tro på att det går att åstadkomma förändring, personlig och samhällelig?

Politiska beslut kan ju också vara bra, men förändring kommer på ett skönare sätt med små steg i taget om man jobbar på att stärka en god kultur där man inte gör skillnad på folk utifrån ytliga bedömningar grundade i ursprung, könstillhörighet eller ålder.

Kör hårt på Friskis&Svettis kulturrevolution. Den började 1978, har svajat hit och dit under åren, men nu tar den fart igen. Vilka stora samhällsfrågor omvandlar vi till armhävningar med ett leende?

Amen.

Caitlin Moran

Inspiration till blogginlägget: Värvet International med Caitlan Moran.

 

En kompis skickade en artikel om värderingsarbete. Den handlade om företag och organisationer som lägger ner en massa energi och pengar på värderingsarbete. I onödan, alltså. Inget händer, ju.

Det var inget nytt.

Mycket sådant slöseri pågår för fullt och har gjort så under alla mina tjugo år i kommunikationsbranschen. Man kommer med konsults älskvärda hjälp fram till ett antal fina värdeord: tillit, tolerans, generositet, jämställdhet o s v.

Vem vill inte jobba på ett sådant fint företag? Men tyvärr, orden betyder inget i verkligheten. De töms på innehåll.

Det enklaste svaret på hur man undviker sådan bullshit är: Man måste kunna leva värderingarna.

Bland problemen som gör det omöjligt att leva värderingarna finns det faktum att de flesta ”värderingar” ligger på en för hög nivå. Det är önsketänkande om människans höga moraliska standard: hederlighet, ärlighet, öppenhet o s v. Men det är ju inte särskilt lätt fixat att helt plötsligt leva och verka i Jesus, Mohammeds och Buddhas anda.

Ett vanligt fel är också att organisationens nya värderingar saknar förankring i verkligheten. Man vill bygga om den kultur som faktiskt finns till något finare. Allt det där lågt mänskliga – avundsjukan, konkurrensen, egoismen, snålheten, fegheten och oginheten – den ska trollas bort.

För att inte tala om ledningen; finns det problem, finns de definitivt där också. Lever inte ledningen som den lär är alla värderingsarbeten meningslösa. Utom för just ledningen, som köper sig fri genom att pricka av punkten ”slå fast våra värderingar” på att-göra-listan.

Sådana ledningar gör samma sak med hälsoarbetet. Man köper träningskort åt medarbetarna och subventionerar lite sköna mindfulness-grejer. Och så går man på chefskurs, blir tänd på agilt ledarskap och kommer hem och glömmer bort hela flummet.

Jag håller med om vartenda ord i Alvessons artikel, men de fastnar inte på Friskis&Svettis. Våra värderingar är inte tomma ord.

Man kan tycka att jag talar i egen sak, eftersom jag skrev både svarta och vita boken, men jag har inte hittat på innehållet. Det fanns redan. Jag och mina co-workers bara gav tankarna form. Igen. Vilket jag också skriver i uppräkningen av bokproducenterna på någon av de sista sidorna i vita boken.

I Friskis&Svettis fall undkommer vi många av värderingsproblemen tack vare en bra och tydligt värderingsdriven start 1978, och därefter många års övning på att leva dem. Värderingarna är kopplade till det vi gör. Det är i träningen och mötet ned våra medfunkisar och medlemmar vi strävar efter att leva dem.

Och, viktigast av allt, de flesta föreningsledningarna i Friskis&Svettis lever värderingarna. Strävar i alla fall dit med den bästa av viljor.

Jäklar vad inställsam jag är nu!

En person som fick läsa utkastet till det här inlägget tyckte nämligen motsatsen: Vi är kass på att lita på att våra värderingar har en avgörande relevans och följaktligen är vi också usla på att leva dem.

När jag för 15 år sedan började arbeta med svarta boken på uppdrag av då nyanställa generalsekreteraren Anna Iwarsson, hade vi i arbetsgruppen bestämt oss för att undvika flosklerna som så många värderingsarbeten hamnar i (service, kvalitet, kompetens). Vi frågade oss i stället vilka vi redan var och började skriva ner allt vi kom på. Vi ville inte begränsa oss till tre till fem värderord som riskerade att bli just tomma och kräva långa utläggningar om vad de betyder.

Vi landade så småningom på 20 påståenden om vilka vi var. Alla var grundade i det vi gjorde i verksamheten och fortfarande gör. Vi försökte berätta HUR vi vill bedriva träning och förening.

När vi tio år senare skulle göra värderingsbok nummer 2, den vita, försökte vi bara hitta på ett nytt sätt att berätta om HUR vi bedriver våra verksamhet, vilka ställningstaganden vi gjort som styr HURET, alltså VARFÖR vi gör på ett särskilt sätt.

Jag skickade ut manuset till ett 60-tal människor i organisationen. Under den processen redigerades en text fram som alla verkade kunna relatera till. Varken svarta boken eller den vita, flyger i väg från verkligheten upp i flosklernas sköna och icke förpliktigande dimension.

Friskis&Svettis värderingar betyder något hela tiden för en funkis. Det är möjligt att leva dem i varje handling och i varje möte med medlemmen.

Visst är det så? Visst gör vi det? Fast vi borde prata mer om det!
image

Illustrationen lånad av Richard Weidstam, Uppsala

 

Del 1 – Självbilden som sviktar

Jag måste ha bevistat ett 25-tal av Friskis&Svettis Riks årsstämmor. Bland de minnesvärda kommer jag spontant att tänka på:
• 1985 i Skövde, den första riksstämman över huvud taget. Jag var där med nystartade Friskis&Svettis Jönköping och sov hos mina föräldrars bekanta i staden, Mai-Britt och Sten-Åke.
• 1986 i Eskilstuna, stämman när skilsmässan mellan Friskis&Svettis och grundaren Johan Holmsäter blev uppenbar.
• 1999 i Norrköping (osäker både på år och plats), när beslut togs om gemensam uniform och min styrelsekollega Jenny Moström och jag strippade på scenen. De lokala ledarklädesvarianterna åkte av en efter en tills vi båda två var klädda i en gemensam Friskis&Svettis-utstyrsel.

Men nu är det 2015. Platsen för årets stämma är Borlänge och temat Tillbaka till framtiden. Min vän Anders Berg, tillförordnad generalsekreterare, mannen som alltid värjt sig för varje tanke som kan tolkas som nostalgi eller bakåtsträvande formulerar nu en riktig urfras för back to basics.

Om själva stämmoförhandlingarna har jag inget att säga. De var rätt mysiga. Särskilt gillade jag när Anders visade sin glöd under presentationen av verksamhetsplanen. Och så blev vi ju klara i tid. Jag hann med den sköna löpturen, som jag numera prioriterar före fördrinken.

Lite varm blev jag av löpturen, men det var under söndagen jag kände svetten bryta fram på allvar. Under framtidsseminariet ökade pulsen, men svetten var uteslutande lokaliserad till under armarna.

Det började med diskrepansen mellan vad som yttrades från scenen och vad mentometeromröstningarna visade. Från scenen intygades att verksamhetsidén håller än i dag och att Friskis&Svettis är ledande på träningsmarknaden. I mentometeromröstningarna kom ett dåligt självförtroende fram och redovisades på stora bildskärmar.

Den vacklande självkänslan syntes också på att mentometerfrågorna ställdes i en anda av att vi vet att vi har problem. Församlingen ansåg följdriktigt att vår tids kommersialisering är ett stort hot, när den faktiskt också kan vara en spännande möjlighet.

Ett annat exempel: Någon auktoritet inom träning hade sagt att Friskis&Svettis tillhör mellansegmentet och att det segmentet inte har någon framtid. Folk kommer att välja lågpris eller exklusivitet. Inom tio år kommer vi vara mycket små.

Församlingen accepterade analysen att vi befinner oss i mellansegmentet, vilket jag tolkar som att vi övervärderar prisets roll i segmenteringen. Vi litar inte på berättelsen om vilka vi är och vad vi försöker göra och vad vår filosofi placerar oss i för segment, kanske ett alldeles eget.

Ännu ett tecken: Endast en minoritet ansåg att det förelåg en risk med att förlora vår själ, vilket jag såg som ett tecken på att den sidan av oss undervärderas. Samtidigt konstaterade jag att några av de 300 delegaterna just då ägnade sig åt annat ä tankar på Friskis&Svettis framtid. Folk löste korsord, spelade Rumble, Word Feud och Patiens.

Ett exempel till: Killen från SISU uppe på scenen föreslog engagerat att vi ska satsa på rörelseglädje. Ingen reaktion från församlingen.

Där någonstans börjar jag undra om min anti-perspirant fungerar och om svettfläckar syns på den mörka skjorta jag valt för dagen. Vi går ut i kaffepausen och jag tränger mig på första bästa kaffedrickargrupp och förstör genast stämningen med mitt orerande om dåligt självförtroende. Det klibbar i armhålorna. Lärdom: Jag borde ta upp frågan i ett annat forum och då mindre exalterat.

Så här är jag nu.

Del 2 – En berättelse som inspirerar

”Tillbaka till framtiden”? Ja, Varför inte. Vi har ju ett enormt självförtroende rent genetiskt. Grundaren Johan Holmsäter var den förste idioten att tro att vi kunde förändra och förbättra livet en aning för människor. Den dårskapen har smittat genom åren och tagit oss ända hit.

Med en stark idé om lust, kunskap och lättillgänglighet har vi vuxit till en förening med över en halv miljon medlemmar. Tusentals ideella ledare och funkisar har varje dag trott starkt på vad de gör i mötet med våra medlemmar. Vi har trott att vi har något unikt, att vi är bäst. Och det har medlemmarna känt. Vi har utstrålat självförtroende och stolthet.

Söndagens stora fråga löd: Om vi startat Friskis&Svettis i dag, hur skulle vi då ha gjort? Anders förtydligade genom att måla upp en bild: Medan vi går omkring i start up-tankar ser vi att det redan finns ett antal gym på gatan där vi kan få en lokal. Hade vi också öppnat ett gym där? Troligen inte, svarade Anders. Kanske ändå, säger jag.

Var vi än är i tiden – startåret 1978, nu-året 2015 eller framtidsåret 2030 – svarar jag likadant på frågan om hur vi borde starta: med idén.

Och då menar jag varken att verksamhetsidén absolut ska lämnas orörd eller att vi måste skriva om den. Jag TROR att vi kan behålla den, men att vi måste ägna oss åt en massa tänkande kring hur verksamhetsidén kan manifestera sig på nya sätt de närmaste åren.

Idén om lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla säger ju inte allt. Men med den som grund – och värderingarna – kan vi jobba fram nya idéer om t ex VAD vi ska ägna oss åt, HUR vi kommunicerar, VILKA vi ska försöka skapa relationer med, hur vi ORGANISERAR oss, kanske vilka NYA verksamhetsområden vi tycker ordet ”träning” pekar mot och hur mycket POLITISK kraft vi vill vara.

Innan vi är klara med våra idéer och vår inriktning är det ingen idé att starta det där gymmet på den redan överetablerade gatan.

Vi bör först, precis som 1978, skapa en berättelse om Friskis&Svettis som tänder en glöd hos tillräckligt många människor. Först efter det kan det bli action.

Och då kanske vi startar det där gymmet i kvarteret som redan rymmer fem andra gym, men då ett gym med en helt egen berättelse.

Bara Johan

Den förste dåren i en lång rad av dårar som trodde, fortfarande tror och kommer fortsätta tro att det går att inspirera människor till positiv förändring.

 

Jag läste en debattartikel i DN om svensk parlamentarism och riksdagsarbete. Jag insåg att jag delade författarens synpunkter. Och inte bara det, synpunkterna var överförbara till Friskis&Svettis.

Jag satt på ett tåg nyss och pratade om det som artikeln handlade om, fast det var innan jag läst den. Jag sa att Riks missar att jobba med föreningarna mellan stämmorna. Jag vet att det har hänt, men det är ingen regel och informationen från dylikt arbete har inte varit tillräckligt inkluderande. Kommunikationen får ju inte kännas uppfostrande, som om en liten expertgrupp i sin outgrundliga vishet meddelar de mindre vetande hur framtiden ska te sig.

Debattartikeln i DN hyllande det svenska sättet att arbeta parlamentariskt bortom tanken på att majoriteten alltid ska få igenom sin vilja onaggad i kanterna. Samförstånd och utredningar har varit positiva värdeord för svenska politiker.

Och så tycker jag att Friskis&Svettis också borde arbeta. Vad tjusigt det vore om vi var stolta över att viktiga processer tog tid för att vi ville ha alla med på tåget.

Jag talar inte om träningsutvecklingen. Från min utsiktspunkt skulle jag säga att träningsteamet redan arbetar inkluderande. Och att det ändå går snabbt mellan idé och lansering av ny träningsprodukt.

Men det finns ju massor av andra idéer att diskutera och i samförstånd utveckla. Så att frågorna är grundligt förberedda när besluten ska tas på stämman. Och vackert kommunicerade till alla under arbetets gång.

Här är några förslag på frågor som skulle kunna utredas i god svensk parlamentarisk samförståndsanda:
• Ska Friskis&Svettis ha bolag? I så fall, hur håller vi isär räkenskaperna på ett sätt som skattemyndigheterna godkänner?
• Hur utvecklar vi vår grafiska profil? Vilka värden är viktiga att bevara?
• Hur koordinerar vi utbildning, med behov av nya produkter och nya ledare? Hur snabba måste vi vara? Vilka skillnader från ort till ort kan vi acceptera?
• Hur ser vårt speciella ledarskap ut (om vi har något)? Hur får vi det att fungera? (Tror arbete pågår där, men har du hört nåt?)
• Vill vi engagera medlemmarna mer i föreningarna? Hur gör vi det i så fall?
• Hur belönar vi våra ideella funktionärer? Hur utvecklar vi vår HR?
• Hur bygger vi in verklig innovation i Friskis&Svettis? Hur förnyar vi oss mer än genom nya träningsprodukter?

Jag skjuter från höften. Jag är säker på att det finns fler ämnen som skulle lämpa sig för utskottsbehandling och utredning.

Sverige har under flera och långa perioder styrts av minoritetsregeringar. Efter valet i år har det skrivits nedlåtande om de stackare som ska försöka regera utan majoritet. Men vi skulle också kunna, som artikelförfattaren i DN tycker, vara stolta över att ordningen fungerat så ofta. Vi skulle kunna tycka att det är något fint med viljan att samarbeta och vilja det allmännas bästa, inte bara det egna.

Så vad jag säger är: Genom att arbeta parlamentariskt mellan stämmorna kan vi undvika den alltför frekventa fågelholk-looken på delegaterna. Arbetsutskotten informerar alla föreningar konstant. Du som åker till stämman är insatt och förberedd och tar bra beslut.

Amen.
image

Alla ska med!

 

Människor som går på jympa blir ibland jympatalibaner. Deras kärlek till jympan blir religiös på ett inte alltid så charmigt sätt. Endast jympan duger. Endast jympan ger äkta träningsglädje. Andra träningsformer kan andra, mindre vetande hålla på med.

Det är just träningsglädjen som är den utlösande faktorn till radikaliseringen av den från början oskyldigt entusiastiske jympadeltagaren. Man har upplevt jympans känslomässiga kick och vill ha den igen. Det är förståeligt. Jag har så klart själv upplevt jympatrancen många gånger och strävar varje gång jag leder att deltagarna ska få uppleva den där sköna förhöjda livskänslan. Att den är beroendeframkallande är bara bra.

Till en viss gräns.

Jag antar att det är precis som med alla andra kickar som är sköna, men farliga; somliga av oss kan hantera dem, andra fastnar och förlorar distansen. För dem som fastnar finns bara jympan. Det finns inget tolvstegsprogram för jympatalibaner.

Är jympatalibanen stammis på ett pass, och det är han eller hon på flera, då är talibanen beredd att gå långt för att kunna vara med varje gång. Jag är säker på att jympatalibanerna fabricerar lögner på löpande band om varför de måste gå tidigare från jobbet, hämta sent på dagis, inte kan komma förrän lite senare på festen, inte kan vara med på after work, inte har möjlighet att närvara på mötet i bostadsrättsföreningen eller hälsa på sina gamla föräldrar.

En vanlig åsikt bland jympatalibaner är att gym, spinning och alla nya gruppträningsformer förstör det fina med Friskis&Svettis. Träningsglädje går bara att frammana och uppleva på jympan. Resten är slit, pannben, träningshets och teknikfixering. ”Säg inte åt mig hur jag ska göra armhävningar! Har de funkat i 20 år, så funkar de säkert nu också!”

Jag håller med om att den träningsglädje som uppstår under ett jympapass är svår att uppnå någon annanstans, och jag tycker man ska respektera att folk inte vill bli anfallna av en tekniksadist, men jag kan ändå känna, se och förstå att träningslust kan ta sig andra uttrycksformer. Ta t ex en så extrem grej som ultra-löpning; folk njuter av det också. Och jag vill gärna bli hjälpt att göra rätt. Trots att jag får kommentarer om att nypa åt mellan skulderbladen varenda gång jag gör ett marklyft, vill jag ändå bli påmind tills jag nyper åt som man ska.

Radikaliseringen kan gå så långt att jympatalibanerna tror att de äger jympan. De är de som bestämmer stämningen innan passet drar igång. Det är de som bestämmer hur högt vi ska spela. De är de som bestämmer intensiteten på passet. Som ledare riskerar vi att skapa pass för att tillfredsställa jympatalibanerna i stället för att utmana dem och utveckla oss själva och träningsformen.

Om vi tillåter den utvecklingen, d v s avsäger oss vårt ansvar för hur vi LEDARE tycker att ett bra jympapass ska vara, då kommer vi hjälpa till med att ta död på det roliga – partykänslan, utlevelsen, livsglädjen – i träningsformen jympa.

Vi i Friskis&Svettis har i alla år ojat oss över hur vi ska locka män till jympan. På senare år har vi suckat mera över att gymmarna inte testar, för ”de skulle ju gilla det, bara de vågade. Och vad förvånade de skulle bli över hur JOBBIG jympan är!”

Jag tycker det är dags att tänka tvärtom: Hur ska vi avprogrammera jympatalibanerna?

halleluja

Det är JAG som bestämmer!

 

I lördags hade jag äran att prata värderingar med funkisar i Friskis&Svettis Örebro. Verksamhetschef Helena Tranquist tyckte att vi skulle diskutera hur vi pratar med våra medlemmar och med varandra. Hur talar vi om mat om vi får frågan? Hur mycket kan vi peppa och hur? Är det okej att kalla folk som står i plankan med rumpan i vädret för dvärgbjörkar? Kan vi skämta om sex? Och alkohol?

Helena hade inga färdiga svar. Hon ville verkligen diskutera frågan. Själv berättade hon att hon funderat på varför somliga kommer undan med nästan vad som helst medan samma sak känns tveksam när någon annan säger det.

Jag hade precis läst om fenomenet service i en jättetjock bok och hade stött på ordet ”serviceögonblick”. Typ, hur många serviceögonblick, eller chanser till bra möten finns det i en helt vanlig livsmedelsaffär? När jag går in på mitt favorit-Ica finns det ganska många, men nästan ingen i personalen tar vara på det.

Jag bytte ut ordet ”serviceögonblick” mot ordet ”värderingsögonblick” och menade med det: När uppstår möjligheterna att visa var vi i Friskis&Svettis står i känsliga ämnen?

Och vilka är våra värderingskänsliga ämnen?

Vi kom gemensamt fram till att vi kan visa var vi står när till exempel frågan om mat kommer upp, eller kroppsideal, träningshets, kalorier och förbränning samt ätstörningar. Det finns fler ämnen. Och när de här ämnena kommer upp i samtal med medlemmar, mellan funkisar, med media, i sociala media och gud vet var, då är vi mitt i ett värderingsögonblick och har chansen att leverera något smart, som Friskis&Svettis står för, eller trampa snett.

Jag har själv velat bita mig i tungan flera gånger.

Jag brukar till exempel få ett antal fina flaskor vin och Champagne vid terminsavslutningarna. Ett år sa jag: ”Försöker ni göra mig till alkoholist över jul?” Bad idea. Precis när jag kläckt ur mig ”skämtet” insåg jag att det faktiskt kan finnas deltagare på passet med negativa erfarenheter av just alkoholism och kanske alkohol över huvud taget.

Jag har i alla fall aldrig släppt ifrån mig klyschan om beach 2015 eller vad nu året har varit. Fast kanske är det som Helena säger; om man säger det på något särskilt sätt som bara några av oss behärskar är det också okej. Alla fattar att det är ett skämt och att man kanske till och med driver med den klichén.

Hur som helst, efter ett inledande snack om känsliga ämnen och våra chanser att visa oss i ”värderingsögonblicken” började workshopen. Det gällde att leta i minnet efter verkliga värderingsögonblick där man, endera velat bita sig i tungan eftersom det blev ett blä moment och inte det hallelujah moment man hellre velat uppleva.

Huvuduppgiften var att komma på ett hallelujah moment, en riktig fullträff, när mötet mellan en själv och en medlem hade känts ”Wow, där fick jag till det!” I den värld där jag tillbringar mina yrkesdagar kallas sådant här som vi pysslade med i Örebro i lördags för storytelling, alltså ett tillvaratagande av berättelser ur vardagen som säger mycket om vad för slags organisation det handlar om. Berättelserna återger sanna händelser som av någon skön anledning ofta ger upphov till gåshud.

Det visade sig vara ganska svårt att mejsla fram det där gåshudshistorierna, men desto mer glädjande var att så många av Örebros funkisar verkade tycka att det mesta var hallelujah. Vittnesmålen om vilken häftig och positiv känsla som dominerar vardagen i Friskis&Svettis Örebro var ett enda långt hallelujah moment.

Fast så var det det här med skogränsen. En snubbe hade vägrat ta av sig skorna. Han skulle ju bara bla bla bla. Först bad receptionisten killen att ta av sig skorna, sedan en dam på väg ut från träningen och så ännu en ”vanlig” medlem. Då rann det över för snubben som tog tag i skjortbröstet på nummer tre, vred om och sa något hotfullt.

Okej, okej, vi släpper skogränsen tills vidare, tänkte receptionisten. Men så fort den hotfulle skobäraren försvunnit inåt i lokalen kallade hon på gymansvarige och berättade att de hade ett problem. Vilket betydde att problemet löstes smidigt och utan hårda ord. Kanske hade det något lite att göra med att gymansvarige är två meter lång och för övrigt ser ut ungefär som man tänker sig – om man har fördomar som jag – att en gymansvarig ser ut.

Nåväl, våra gruppledare skrev ner ett antal historier som vi alla klassade som särskilda hallelujah moments. Mer om dessa snart.

image

”Blå, blå är kärleken.” Vicky Leandros förstod tidigt poängen med skogräns.

 

En härlig insändare dök upp i tidningen Vi i Sollentuna.

Integrationen i Sollentuna

Jag blev glad av flera orsaker, dels för att jag jobbat med Sollentunaföreningen (idé och copy), dels för att jag sett det där med integration i verkligheten när jag hälsar på och dels för att jag ser vilken skillnad vi kan göra.

Om vi vill.

Vi skulle kunna se Friskis&Svettis som världens chans till integration. Vi har det inbyggt i verksamhetsidén, för alla. Och egentligen borde vi väl ha börjat för länge sedan.

Visst vi har inte diskriminerat någon, vi har välkomnat alla, men vi har inte ansträngt oss det där lilla extra. Men om vi ska göra skillnad på fler ställen än där det bor människor med ursprung i andra länder – som till exempel i Kista, Malmö och Sollentuna – då måste vi visa tydligare att vi vill att alla ska träna med oss.

Det var också vad Zanyar Adamo, chefredaktör för tidskriften Gringo, sa till oss för säkert tio år sedan när vi frågade vad problemet var, varför inte hans kompisar valde att träna på Friskis&Svettis: ”Förlåt, men ni är väldigt svenniga.”

Zanyar Adami menade att vi måste vara mycket tydligare i vår kommunikation, om vi menade allvar med vårt ”alla”, alltså att vi även inkluderar blattar (hans ord) i ”alla”. Friskis&Svettis var inte övertygande på den punkten.

Så vad sägs om att bli det?

För dig som lever passionerat med målet att få så många som möjligt att röra på sig, borde det vara självklart. Och för dig som är mer ekonomiskt sinnad också. För att inte tala om dig som går igång på samhällsinsatsen vi gör. Folkhälsa, visst, men här har vi en möjlighet att hamna i blickpunkten som ett organisation med riktigt humanistiska värderingar och som faktiskt agerar också.

Finns det någon skönare inkörsport i det svenska än Friskis&Svettis? Finns det något bättre sätt att bli lite svennig också? Jag är övertygad om att vi skulle göra jobbet fantastiskt bra.

Om vi vill. Vill du?

 

Vet inte i hur många år jag har hört olika Friskis&Svettis-representanter uttala frasen: ”Vi får aldrig bli nöjda.” Alla åhörare har nickat instämmande. Och i hemlighet tänkt, misstänker jag: ”vilken tur att jag och min förening alltid utvecklas!”

Jag har i alla fall gjort det.

Och det är ju sant. De senaste 10 åren har vi utvecklats enormt mycket. Vi är många fler medlemmar. Vi har fler lokaler och de är snyggare och finns i mer attraktiva områden. De är mer funktionella och träningsutbudet är större.

Jag tror också att vi som leder och instruerar har utvecklats. Vi är mer medvetna om vad vi håller på med. Vi har med Riks tränings- och utbildningsteams stöd fått bättre koll på funktion och vad våra olika träningsformer och pass är tänkta att ge för resultat.

Vi kan verkligen vara nöjda med oss själva.

Ändå. I våra framgångar ligger det största hotet. Som jag skrev i förrförra bloggen: hotet är av affärskritisk art. (Nu känner jag att jag får pluspoäng av er som ibland slänger er med fraser som ”Vi måste driva trafik till butik” eller ”Vi måste komma ihåg att vi ska sälja träningskort, att det är inkomster av försäljning som vi lever av”.)

Hotet handlar just om det: risken att tappa medlemmar, att folk hellre går till en annan butik.

Och vad är hotet? Jo, att vi inte har ett fungerande system för verklig innovation.

Power Hour, Kamp och alla andra nya pass som kommit de senaste åren, jag älskar dem! Men det är inte den sorts innovation jag är ute efter.

Vad vi gör hela tiden, är att vi förfinar och slipar på det vi redan har. Men att vi utvecklar oss så lyckosamt, gör oss samtidigt blinda för hotet: Något verkligt nytänkande får inte plats. Vi har inget sätt att ta hand om stora idéer.

Bristen på system för verklig innovation, betyder att alla organisationer som erbjuder träning riskerar att likna varandra allt mer. Vi kan alla härma varandras produkter, tjänster och tilltal i kommunikationen. Visst, vi har våra egna Friskis&Svettis-idéer (formulerade i verksamhetsidé och värderingar, levda av oss funkisar), men vi behöver också arbeta på att manifestera vår idé på helt nya sätt. Vi behöver göra det för att behålla elden och visionen levande.

Och vi behöver göra det för att människor ska välja just oss, för att vi ska driva trafik till butik utan att kortsiktigt deala med pris, rabatter och diverse ”fantastiska” erbjudanden.

Alltså.

Vi måste så snabbt vi kan, inrätta ett system för verklig förnyelse. Målet ska vara att ta fram nya STORA Friskis&Svettis-idéer samt strategier för hur vi omvandlar dem till handling, samt eventuellt produkter och tjänster i vårt utbud. Kanske är det i stället hur vi organiserar oss som kommer att revolutioneras av nästa stora idé.

Utifrån det som gör oss så bra och framgångsrika – vår verksamhetsidé, våra värderingar
samt vår förmåga att leverera med visionen för ögonen – måste vi nu hitta på något nytt på riktigt, något som slår världen med häpnad. Och så klart driver trafik till butik.

image

Börjar det stora här?

 

Vi söker ny generalsekreterare, bl a med annons i DN: ”Kan du inspirera, hålla ihop och utveckla Friskis&Svettis?”

image

Vi är alltså trötta, splittrade och saknar idéer. Är det styrelsens känsla? Varför så deppiga?

Visst, jag har hört att Friskis&Svettis medlemsökning har planat ut och att några har tappat, men att vi var så lost in space, det hade jag inte fattat. Känslan (och ekonomin är väl bäst att tillägga) i de föreningar jag haft kontakt med under hösten känns tvärtom skitbra.

Brödtexten i annonsen handlar mest om budget- och personalansvar samt lång chefserfarenhet. Ett långt uppradande av krav. Friskis&Svettis själ får inte vara med.

Beskrivningen stämmer inte med min uppfattning om Riks och Friskis&Svettis-rörelsens behov.

Jag är ingen Einstein, men jag kan citera honom: ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Det nya för mig är att Riks inte behöver en chef. Ju mindre chefande, desto bättre funktion i hela organisationen. Vad som behövs är en nod i det nätverk som flödar av energi och idéer. Hen, den nya generalsekreteraren, behöver nästan inte göra någonting, mest akta sig så att hen inte hämmar i stället för frigör.

Att bygga hierarkier är inte nytt. Det är det äldsta sättet att försöka bringa ordning, med kända följder som entusiasmens och det personliga ansvarets död.

Efter mina 100 år i Friskis&Svettis skulle jag säga att uppdraget borde vara att kanalisera, informera, föra samman, släppa krafter fria och vara modig. De bästa gs-tricksen är att ”leda” (gillar inte ens det ordet längre) utan att ha en egen agenda, utan att vilja bli rörelsens Messias och i stället lita på kompetenser, drivkrafter, erfarenhet och innovationslusta som redan finns.

Att vara en jäkel på budget kan inte vara grejen. Nya GS behöver heller ingen egen tidigare chefserfarenhet, ingen erfarenhet av engagemang i ideell förening och hen behöver aldrig någonsin tidigare ha implementerat ett större projekt i en annan organisation. Hen behöver bara vara en mogen människa som levt och arbetat ett tag. Hen har väl haft egna chefer? Hen har väl arbetat med projekt tidigare? Hen har väl lärt sig massor och har alldeles egna (eller stulna), nya idéer? Det är viktigare.

Resten av Friskis&Svettis-jobbet kan redan människorna i rörelsen göra, på Riks och i föreningarna. Idéer finnes, kompetens och erfarenhet likaså och folk kan och vill samarbeta. Tänk jultomte, han är väl en kul figur att lura barnen med, men det är inte han som gör det stora jobbet under året.

Vad vill föreningarna ha? Någon som fått frågan?

 

Jag får ont i magen när jag hör att Friskis&Svettis behöver kompetens utifrån. Jag har själv sagt det, även om det var 15 år sedan nu. Nu säger jag i stället att det allra viktigaste för en ledare, är att hon eller han har Friskis&Svettis-kompetens.

Med Friskis&Svettis-kompetens menar jag dels kunskap om hur Friskis&Svettis fungerar som organism, dels förmågan att leva värderingarna. Ännu mer kunskap utöver den, är plus, även UTIFRÅN!

Jag tänker att förmågan att leva värderingarna måste komma först, och att den kräver stor mognad och förmåga att brotta ner sitt ego. Egot vill ju göra avtryck, visa sig på styva linan, bli hjälte och motta folkets hyllningar. Vi kan alla drabbas. Vårt egenintresse kommer i konflikt med allmänintresset. Vi kanske inte ens märker när det händer.

När jag tänkte på det här, fick jag lust att fråga ett antal verksamhetschefer som jag uppfattar som lyckosamma, vad de tycker är ALLRA viktigast. Frågan löd:

VAD ÄR DEN ENSKILT VIKTIGASTE TANKE SOM DU HAR MED DIG NÄR DU LEDER EN FRISKIS&SVETTIS-FÖRENING?

Och här är svaren (som jag anonymiserat):

1
”Jag vill leda med våra värderingar, äkthet, tydlighet och värme i fokus. Som ledare måste jag vara ett föredöme (och göra som jag/vi säger att vi ska göra). Jag tror på ett ledarskap med stor ödmjukhet och lyhördhet inför dem man leder – anställda och ideella funktionärer. Jag tänker att min roll är att inspirera och motivera med en stor portion personlig omtanke. Att uppmuntra till kreativitet, att ge feedback och feed forward. Och lite humor skadar aldrig. Sist men inte minst så tar jag ansvar för att vi löser föreningens uppgifter och mål.”

2
”Jag drar ofta parallellen mellan mitt ledarskap som jympaledare med mitt ledarskap i föreningen. Jag strävar efter samma känsla i jobbet som jag känner tillsammans med deltagarna på ett jympapass och hoppas att det smittar av sig på mina medarbetare. Du vet den där härliga känslan av att folk ”bara ler och hänger på”, när det liksom vibrerar i hela salen av att vara synkade, att var och en har en enskild upplevelse och samtidigt ingår i ett större sammanhang. Det viktigaste i mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för att personal och funkisar känner delaktighet och en vilja att vara med och bidra. Att vi skapar något bra tillsammans – och har kul på vägen! Om jag absolut ska försöka koka ner det, tror jag det ytterst handlar om transparens och förankring i beslutsprocesser mot ett tydligt mål, alltså ett inbjudande förhållningssätt där personer blir lyssnade på och får vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.”

3
”Engagemang skapar engagemang. Jag försöker vara tydlig och stötta i funkisarnas uppdrag. Jag brukar alltid tänka och tro att alla gör sitt bästa. Sen kan de behöva mer eller mindre stöd kring sin uppgift. Jag gillar människor!”

4
”Min viktigaste uppgift som verksamhetschef är att vara en tändsticka med en ständig låga som får medarbetare och funktionärer att brinna för sina uppgifter. Jag anser också att en verksamhetschef ska ha ett stort nätverk som ständigt ska vårdas.”

5
”Vi ska vara självsäkra utan att vara stöddiga och tro på vårt sätt att se på träning, som en oas i fitnessdjungeln, som Annika Gärderud en gång myntade. Vi ska vara ödmjuka inför vår storhet, känna att vi hela tiden måste hänga med i utvecklingen och aldrig bli feta och nöjda katter. Lust är den yppersta drivkraften och den vill jag förmedla till alla: medlemmar, funktionärer, anställda och de som ännu inte tränar hos oss.”

6
”Vad är Friskis&Svettis uppgift? Varför finns vi? Utifrån de frågorna tar vi beslut kring verksamheten, allt från arbetstider för personalen, vad vi ska sälja i kiosken, vilka pass som ska finnas på schemat o.s.v.”

7
”Min enskilt viktigaste tanke i mitt ledarskap är LUSTEN. Vi pratar mycket om den när det gäller motionärerna och träningen. Och vi funktionärer måste också känna stor LUST till det vi gör.”

8
”Vår framgång beror mycket på att vi i personalgruppen har lyckats engagera och motivera våra funktionärer.
I mitt ledarskap vill jag vara ett föredöme, leva våra värderingar om alla människors lika värde och att vi alla tar ett stort ansvar för föreningen. Jobbet handlar mycket om inspiration och motivation, att skapa en delaktighet där allas åsikter och specialistkunskaper är lika värdefulla. Det handlar också om att ge stöd, lyssna och fokusera på det positiva. Vi hade inte nått framgång utan fantastiska medarbetare och funktionärer. Det var inte bara en utan många tankar. Viktigaste är att inspirera. Det känns fantastiskt att få vara en del av Friskis&Svettis.”

9
”Som bara ett år gammal i föreningen är den viktigaste tanken jag har haft med mig att vara lyhörd, engagerad och tydlig gentemot, medarbetare, funktionärer och medlemmar. Jag lutar mig mot vår vision och vår verksamhetsidé när jag ser framåt och vad vår uppgift är.”

Jag tycker det är vackert.
Amen
IMG_3668
IMG_3669

PS En av dem som svarat har bara varit verksam i föreningsliv i två och ett halvt år. Det är alltså möjligt att förstå och leva efter mekanismerna utan att först ha jobbat ideellt i 100 år. (Bilderna är en och samma sida i vita boken, kallad 12, om Friskis&Svettis värderingar.)

 

Följ Jympajesus på Facebook

Besatt av Jympajesus? Hålla dig uppdaterad med det senaste Jympajesus-skvallret! Klicka bara på ”Gilla”-knappen på Facebook så får du veta det allra senaste innan alla andra.

Jympajesus finns på Twitter

Jympajesus finns alltid med dig. Läs vad han tänker på just nu, och prata med honom när det passar dig. På Twitter finner du svaren på frågor som du inte hunnit ställa.